Project Description

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej

do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików systemu wykonane są z polichlorku winylu (PVC-U).

Właściwości materiałowe powodują, że system jest niezwykle lekki i łatwy w montażu. Wysoka jakość powoduje, że zarówno rury jak i kształtki posiadają stosunkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doświadczenie w produkcji wynikające z tysięcy kilometrów zainstalowanych sieci kanalizacyjnych skutkuje tym, że kanalizacja zewnętrzna cechuje się dużą niezawodnością w eksploatacji dzięki szczelności połączeń, wysokiej odporności chemicznej i gładkości powierzchni.

 

Zalety rur kanalizacyjnych

  • odporność na działanie wielu substancji chemicznych;
  • całkowita odporność powierzchni zewnętrznych na korozyjne, destruktywne działanie wód gruntowych (nie wymagają stosowania powłok ochronnych);
  • gładkość wewnętrznej powierzchni, z czym wiąże się odporność na powstawanie wewnętrznych osadów, zatykanie przewodów jak też zmniejszenie oporów przepływu cieczy;
  • łatwość układania i montażu z uwagi na ich długość, niewielki ciężar i rodzaj złącz;
  • żywotność rur;
  • szczelność połączeń w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniająca ochronę środowiska jak również w zakresie infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów co wiąże się z ekonomiką budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków;
  • niski ciężar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od substytutów (beton, kamionka, żeliwo);
  • odporność na ścieranie

Zastosowanie

Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych do bezciśnieniowego transportu ścieków.
Temperatura przesyłanych ścieków:

  • max – 60 st C – dla średnic do 200 mm,
  • max – 40 st C – dla średnic powyżej 200 mm.